Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Siquanaovnxk.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà Siquanaovnxk.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ và để Siquanaovnxk.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Siquanaovnxk.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về yêu cầu của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Siquanaovnxk.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến thành viên

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website Siquanaovnxk.com

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Siquanaovnxk.com

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Siquanaovnxk.com

Địa Chỉ Người Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

Chủ Trang Website : Cao Hoài Trung.

Địa Chỉ: 7A/43/18 Thành Thái, Phường 14, Quận 10.

Email: thoitranglami@gmail.com.

SĐT: 0818 499 343.

Phương Tiện Và Công Cụ Để Người Dùng Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Siquanaovnxk.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website khuyến mại Siquanaovnxk.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Siquanaovnxk.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Siquanaovnxk.com được LamiShop cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của LamiShop. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Siquanaovnxk.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Siquanaovnxk.com

Ban quản lý Siquanaovnxk.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Siquanaovnxk.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.